Wilt u recreeren en vakantie vieren, of voor korte of langere tijd verblijven in Zaltbommel? Of heeft u om andere redenen behoefte aan tijdelijke huisvesting voor uzelf, of anderen? Voor deze situaties hebben wij Hospitality Zaltbommel ontwikkeld. Hiermee bieden wij aantrekkelijke oplossingen bedoeld voor kort en tijdelijk verblijf in turn- key en gebruiksklare appartementen en huizen. 

Geregeld krijgen wij aanvragen voor vakantie weekverblijf in Zaltbommel. Ook ontvangen wij verzoeken van mensen uit het buitenland die verblijf tijdens medische behandeling in Nederland zoeken. Voorbeeld is verder overbruggingswonen; voor mensen die na verkoop van de eigen woning en in afwachting van een nieuwe woning tijdelijk moeten overbruggen. Ook andere situaties kunnen aanleiding geven tot tijdelijk gebruik van ruimte, zoals tijdens verbouwingen, bij herstel na brand etc.. Of een prettiger voorbeeld, u orierenteert zich op Zaltbommel om u te vestigen en u wilt eerst de sfeer proeven. Ook dan willen wij in uw tijdelijke huisvestingsbehoefte voorzien. 

Informeert u naar de arrangementen en mogelijkheden bij Hospitality Zaltbommel B.V., bereikbaar via 00 31 418 64 80 43.